TelAwiw Online

Niezależny portal newsowy & komentarze, Izrael, Arabowie, Świat.

W kategorii: | Czerwiec 21, 2018 | 9:07

BUMERANG Z DZIEĆMI.

TELAWIW OnLine: Jednym z głównych aspektów kryzysu migranckiego po obu stronach Atlantyku jest wykorzystywanie dzieci w celu wymuszania azylu. Zwłoki małego Araba wyrzucone na plażę w 2012, podobnie jak najnowsze afery z separacją dzieciaków na granicy meksykańskiej pomagają wprawdzie otwierać szlabany, ale utrudniają kompleksowe rozwiązanie problemów.

@

Wędrówki ludów Trzeciego Świata do krajów wysoko rozwiniętych świadczą o kompletnym załamaniu się idei dekolonializacji. Przeszkodą nie do przejścia w Afryce i Ameryce Łacińskiej są korupcja, nepotyzm, choroby i wojny plemienne, a także rewolty marksistowskie i islamskie, no i do tego wszystkiego jeszcze klęski żywiołowe. Nie da się rozwiązać tych kryzysów bez szczelnego zamknięcia granic zachodnich przed migracją i stworzenia silnych mechanizmów światowych mogących pomóc w zarządzaniu byłymi koloniami. Paradoks polega na tym, że rolę taką mogłaby pełnić ONZ, gdyby nie to, że zdominowana jest w dużym stopniu właśnie przez kraje najbardziej zacofane. Najlepszym tego dowodem jest szerokie poparcie dla utworzenia Palestyny, która powiększyłaby jedynie szacowne grono państw upadłych.

© 2018 Eli Barbur All rights reserved.Reklama

Reklama

Treści chronione